3 اردیبهشت 1403

رنگرزی

رنگرزی
رنگرزی
شرکت صنایع نخ خمین دارنده یکی از بزرگترین واحدهای رنگرزی نخ (الیاف بلند) می باشد.
ماشین آلات و تجهیزات رنگرزی باتوان و قدرت کم نظیر، درکنار آزمایشگاه کنترل کیفی پیشرفته و در راس دانش فنی متخصصین، سبب آن شده تا درخواست مشتریان بیش از 450 کد رنگ متفاوت در اختیارآنان قرارگیرد تا سبدی از محصولات متنوع و خوش رنگ را در مجموعه نخ طلا شاهد باشیم.  
توجه شما را به اطلاعات تجهیزات و ماشین آلات واحد رنگرزی جلب می نماییم.


ظرفیت هر یک در یک شیفت (کیلوگرم)تعداد کلشرکت سازنده  کشور سازنده شرح ماشین
8506مورتنسندانمارک دیگ رنگرزی
3006هنریکسنهلنددیگ رنگرزی
15003مورتنسندانمارکخشک کن
0-هنریکسنهلندخشک کن
20002-ایرانسانتریفوژ کوچک
30001-ایرانسانتریفوژ بزرگ