3 اردیبهشت 1403

آزمایشگاه

آزمایشگاه
آزمایشگاه
قسمت آزمایشگاه : 
آزمایشگاه شرکت صنایع نخ خمین با بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی به روز در زمینه رنگرزی و کنترل کیفی نخ ، با استفاده از نیروی متخصصین ذی ربط در صنعت نساجی ، به تازگی راه اندازی گردیده است.
۱- دستاه کلاف پیچ مجهز به تازوی دیجیتال و عملیات محاسباتی اتوماتیک جهت نمره گیری نخ 
۲-دستگاه مقاومت سنج ( جهت بررسی ازدیاد طول ، مقاومت ، کشش و ...)
۳- دستگاه تاب سنج (جهت بررسی میزان تاب خورگی نخ)
۴- دستگاه کاتر (نمره گیری از فیتیله نخ یا نیمچه نخ)
۵- دستگاه تابلوسنج ( جهت تابلوگیری از نمونه نخ و بررسی نپ ، یکنواختی ، پرز و ..)
۶- دستگاه نمونه گیری رنگرزی مورتنسن (جهت رنگرزی نمونه ی تا ۱ کیلوگرم )
۷- دستگاه نمونه گیری آذردلتا (تا حدود ۵ گرم نمو گیری رنگرزی )

شرکت صنایع نخ خمین اعلام می دارد از گروه های علمی و دانش پژوهان فعال درزمینه تولید تجهیزات آزمای