25 تیر 1403

پیام مدیریت

پیام مدیریت

 

سپاس خداوند متعال را به جا می آوریم ؛ به سبب فرصت خدمتی که عطا نمود تا با بهره برداری از این پل ارتباطی ایجاد شده ، امکان تعامل مضاعف با همکاران ، مخاطبان و مشتریان گرامی را داشته باشیم.
در آستانه ورود به چهل سالگی شرکت صنایع نخ خمین ، این صنعت ماندگار ، با بهره گیری از تجربه گذشته و نگاه به آینده ای روشن ، خصوصی سازی را به برگی زرین در تاریخ مکتوب نخ طلا بدل خواهیم نمود و در سال ۹۸ این صنعت مادر ، شروعی دوباره را تجربه خواهد کرد.
با استعانت از خداوند متعال و به کمک پرسنل و متخصصین توانمدمان ، شعار رونق تولید را عملیاتی خواهیم کرد و این ما هستیم که در جنگ اقتصادی پیروز خواهیم بود.
اکنون که نوید می دهیم راهبری دوراندیش ، الهام بخش و باثبات در مدیریت سازمان دیده شود ، پایش مستمر وضعیت موجود را فراموش نخواهیم کرد و حمایت از کارمندان خدوم را سنجه موفقیتمان خواهیم دانست .
در نهایت ایمان داریم اهداف استراتژیک و توسعه پذیر شرکت ، محقق خواند شد و انگیزه این عزم راسخ چیزی نخواهد بود جز اعتلای نام بلند شرکت صنایع نخ خمین - نخ طلا
والسلام علی من اتبع الهدی

وحید رضائی 
ریاست هیات مدیره