7 مرداد 1400

نخ پنبه

دانلود کاتالوگ

تولید نخ پنبه در برنامه های آتی شرکت صنایع نخ خمین می باشد